About Project

O PROJEKTU

Projekat Our Friend Mr Robot je iz Ključne akcije: Saradnja
za inovacije i razmena dobrih praksi. Vrsta akcije: Strateška partnerstva za
stručno obrazovanje i obuku.

Koordinato projekta je DOO CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA
Orlovićeva 137, 22400 Ruma, Srbija, RS

Projekat je iz programa Erasmus + koji je počeo 15. oktobra
2020. do 14. oktobra 2022. godine.

Partneri na ovom projektu su: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
BARCELOS (PT), Solski centar

Srecka Kosovela Sežana (SI), SREDNJA TEHNIČKA SKOLA
“MILENKO BRZAK UCA” (RS)

 

 

Teme na ovom projektu su: Saradnja obrazovnih institucija i biznisa; Novi inovativni nastavni planovi i programi/obrazovne metode/razvoj kurseva obuke

Cilj projekta „ Our Friend Mr Robot “ je razvoj kompetencija nastavnika i učenika kroz strateško partnerstvo u početnom i kontinuiranom informatičkom obrazovanju gde će se stručne kompetencije nastavnika stručnih predmeta u informatičkom obrazovanju razvijati i poboljšavati njihovo znanje o novim tehnologijama koje su dolaskom na svetsko tržište. Zajedno sa našim učenicima, pokrenućemo tri različita kursa obuke koji su veoma važni za budućnost mladih ljudi i inovativnih škola, jer ćemo na taj način moći da pratimo potrebe tržišta i modernizujemo nastavni proces u školama u skladu sa strategijama stručnog obrazovanja. Glavni cilj je da IT kompanije u Evropi dobiju mlade, obrazovane IT radnike.

IT sektor je polje ekonomije svake zemlje koje se poslednjih godina ubrzano razvija i svakodnevno napreduje. Kursevi srednjih stručnih tehničkih škola ne mogu pratiti ovaj napredak zbog nedostatka literature, materijala, opreme i nedostatka neobrazovanja/obrazovanja nastavnika koji bi trebali biti vodeći u razredu. IT poslovi su među najtraženijim u Evropi i šire, pa je prisutna potreba za dodatnim obrazovanjem nastavnika i učenika, kao i potreba za spajanjem i razmenom iskustava sa drugim zemljama u cilju stvaranja procene kvaliteta škola i preduzeća u pojedinim zemljama. 

Cilj projekta je održavanje kurseva obuke kroz strateško partnerstvo između Srbije, Slovenije i Portugalije i pisanje priručnika sa detaljnim uputstvima sa kurseva obuke. Poslovi koji postoje danas će nestati u budućnosti, dok će poslovi iz IT sektora biti glavni u obrazovanju mladih i glavnim poslovima nakon školovanja. Kompanije traže obrazovane mlade ljude koji će raditi kao operateri bespilotnih letelica, programeri za svrsishodnu upotrebu drona, dizajneri delova robota namenjenih za upotrebu u poljoprivredi, operateri i programeri 3D štampača, koji su ključni poslovi budućnosti, a mi će se baviti njima u ovom projektu.

 

Voditelj projekta je IT kompanija „Centar novih tehnologija“ iz Srbije zajedno sa pravnim partnerima Srednja stručna tehnička škola „Milenko Brzak Uča“, Agrupamento de Escolas de Barcelos iz Portugalije i Školski centar Srečko Kosovel Sežana iz Slovenije, zajedno sa pridruženim partnerima (dve IT kompanije iz partnerskih zemalja čija je uloga da pružaju kurseve obuke nastavnicima i studentima u odabranim oblastima).

Svi projektni partneri posjeduju kompetencije koje im omogućavaju položaj partnera u projektu. Takođe, svakoj školi nedostaje upravo ono što drugi partner ima i radi u svojoj zemlji. Svi partneri imaju ljudske resurse za pisanje priručnika za škole u kojima će se rezultati projekta kasnije primeniti Zadatak kompanije iz Srbije je da obezbedi obuku za 12 učenika (4 kursa stručne obuke iz svake zemlje programera, električara i mašinskog tehničara ) i 6 nastavnika (po dvoje iz svake zemlje, nastavnik
električnih i mehaničkih predmeta, nastavnik programiranja i robotike iz partnerskih zemalja) na temu rada bespilotnih letelica. Zadatak partnera iz Portugala je da obezbedi obuku u oblasti programiranja robota i automatizaciju njegovih određenih delova za izabrani zadatak. Zadatak partnera iz Slovenije je da stvori novi mehanički dio za robota uz upotrebu 3D štampača koji će biti proširenje ili dodatak originalu, za potrebe strogo definisanih aktivnosti projekta.

Nakon realizacije sva tri kursa obuke, po istom principu, priručnik na engleskom jeziku i tri priručnika na maternjem jeziku partnerskih zemalja biće napisani sa detaljnim uputstvima iz kurseva obuke zajedno sa projektnim aktivnostima.

Projektne aktivnosti će biti:

  • izbor učesnika projektnih timova, sastanci projektnih timova, analiza tržišta, prikupljanje potrebnih informacija, kreiranje radnih materijala, obuka članova projektnih timova o dogovorenim temama, kursevi obuke, praktična upotreba svih delova kurseva obuke, završni razvoj priručnika u štampanom i elektronskom formatu, organizovanje materijala za priručnik, kreiranje i ažuriranje veb stranice.
X