Otvoren projekat “S robotom na ti”

Otvoren projekat “S robotom na ti”

Uvodna konferencija povodom početka projekta “Sa robotom na Ti“ održana je 27.5.2021. u Srednjoj tehničkoj školi “Milenko Brzak Uča“ u Rumi. Projekat je finansiran iz sredstava EU, kroz program Erasmus+, a cilj projekta je stručna obuka nastavnika i učenika i približavanje privrede i formalnog i neformalnog obrazovanja.

Vladimir Lalošević, direktor Centra novih tehnologija iz Rume kao koordinator projekta zvanično je otvorio ovaj projekat.

Partneri u projektu su: Tehnička škola”milenko Brzak Uča” iz Rume, kao i dve partnerske škole, jedna iz Portugala i jedna iz Slovenije.

Ukazano je na konferenciji da je ideja projekta da se podignu kompetencije i đaka i profesora, sticanjem znanja i novosti vezanih za IT tehnologiju. Predstavljeno je  da će se štampati jedan udžbenik koji će voditi neformalno obrazovanje I koji će  moći da se koristi kasnije u neformalnom obrazovanju za obuku đaka za programiranje dronova, robota i korišćenje 3D štampača.

Ukazano je na  situacija vezana za pandemiju korona virusa, koja je pokazala  je potrebna brza digitalizacija.

Predstavljeno je da projekat doprinosi da se privreda polako pomera na početak lanca u edukaciji, neko ko će da pomogne da se đaci edukuju i spremno izlaze na tržište rada.

Vesna Ilić, direktorka STŠ “Milenko Brzak Uča“ je izrazila zadovoljstvo što je baš ova škola izabrana kao partner u projektu jer  se, kao škola, i do sada trude da uđemu u sistem dualnog obrazovanja, da deca uče uz rad.Direktorka škole je predočila na konferenciji da  ovaj vid neformalnog obrazovanja unapređuje još više učenike, koji treba da budu spremani za tržište rada. predstavljeno je da projekat traje dve godine, a u tom period će se  podići  kompetencije  učenika i nastavnika. ona je istakla da su obezbeđene obuke u Srbiji, Portugaliji i Sloveniji, tako da je projekat kao celina, zamišljen da promoviše i smerove koji su vezani za kompjutere.direktorka škole nagovestila je publici I medijima da će  u projekat  biti izabrani verovatno učenici drugog razreda.

Potom je jasno predstavljeno gostima, gde je bilo drektora škola,roditelja,učenika i drugih koji su vrlo povezani i zainteresovani za ovaj projekat,da će učenici sa nastavnicima putovati na te obuke i po završetku dobiti sertifikate da će učestvovali u neformalnom obrazovanju.

U radu panel diskusije učestvovao je Nikola Božić, programski direktor u Istraživačkoj stanici Petnica. On je isakao da je ovaj projekat  dobar primer toga da jedna kompanija vodi Erasmus projekat, što nije čest slučaj. Naglasio je da treba da pokažemo da može da se realizuje i da bude uspešan u jednoj mikrosredini, a onda da možemo da ga skaliramo na veće regione i zemlju.

Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Srbiji je takođe, bio učesnik panel diskusije organizovane u Tehničkoj školi”Mileknko Brzak Uča” u Rumi.

Istakao je prisutnima I medijima da ovakve inicijative, kroz dualni pristup,  i kroz saradnju privrede i obrazovanja, sigurno treba da  dovedu  do toga da se celokupni kvalitet obrazovanja podigne. Među gostima je video  zaintersovanost predstavnika poslodavaca, sindikata, lokalne samouprave i škola, što mu je ukazalo da je ovaj projekat lokalno dobro prepoznat i da će biti i kasnije dobra iskustva po njegovom završetku.

Predstavljeno je da je zadatak kompanije CNT  da obezbedi obuku, tj.trening za 12 učenika (iz svake zemlje po 4 učenika –  profila programer, elektrotehničar i mašinski tehničar) i za 6 nastavnika (iz svake zemlje po dva, profila nastavnik elektro-mašinske grupe predmeta, odnosno nastavnik programiranja i robotike iz partnerskih zemalja) na temu upravljanje dronom.

Predstavio je zadatak partnera iz Portugala  da obezbedi obuku u domenu programiranje robota i automatizacija određenog dela za izabran zadatak (na primer dodatno programiranje samo ruke robota za specifičan automatizovan zadatak).Takođe, predstavio je zadatak partnera iz Slovenije da uz pomoć 3D štampača kreira novi mehanički deo za robota kao nastavak ili dodatak originalu a za potrebu usko definisene aktivnosti za ovaj projekat. Ukazano je da nakon realizacije sve tri obuke po istom principu dobijamo  priručnik na engleskom jeziku i na tri maternja gde će biti predstavljena detaljna uputstva sa obuka kao i aktivnosti kroz projekat.

X