Partners

Jedna od naših partnerskih  škola nalazi se u Portugalu u Bascelosu. Ovo je veliki obrazovi centar koji podrazumeva nekoliko nivoa obrazovanja opšteg i stručnog usmerenja.

Izmđu ostalog, vrlo su iskusni u radu kroz projekte.Naročito se ističu u Erasmus + programu.Osvojili su naše prostore partnerstvom kroz već stečene kontakte u Rumi od 2017.godine kada je počela saradnja i razmena među školskim aktivnostima u ovom programu,vladinog i nevladinog sektora.

Danas,kada partnerstvo stoji već čvrsto uspostavljeno,na dobrim osnovama izrastao je novi projekat “S robotom na TI” čiji je nosilac “Centar novih tehnologija”iz Rume.Po prvi put kompanija je nosilac jednog Erasmus+ strateškog partnerstva.

Na sledećem linku možete da pogledate više o školi. 

 

Partner na ovom projektu koji dolazi iz Slovenije je  Školski centar Srečka Kosovela iz Sežane.  Kroz projekat “S robotom na ti” zadatak partnera iz Slovenije je da uz pomoć 3D štampača kreira novi mehanički deo za robota kao nastavak ili dodatak originalu a za potrebu usko definisene aktivnosti za ovaj projekat. Nakon realizacije sve tri obuke po istom principu dobićemo priručnik na engleskom jeziku i na tri maternja jezika gde će biti predstavljena detaljna uputstva sa obuka kao i aktivnosti kroz projekat. Više o školi pogledajte na sledećem linku.

 

Naš treći partner na projektu koji finansira EU iz programa Erasmus+ “S robotom na ti” je Srednja tehnička škola “Milenko Brzak Uča”iz Rume.
Škola prima preko 300 učenika u okviru 10 obrazovnih profila. Sa njima radi i o njima vodi računa 60 radnika – što nastavnog, što nenastavnog osoblja. Nastava se odvija u savremenim učionicama, kabinetima i radionicama. Škola poseduje fiskulturnu salu i lepo uređene terene za odbojku, košarku, mali fudbal i atletiku. Nakon uspešno završenog školovanja naši učenici, ako ne žele odmah da se zaposle veoma uspešno nastavljaju školovanje na višim školama i fakultetima.
Kompanija “Centar novih tehnologija”s razlogom je birala ovu školu za partnera! Na sledečem linku možete da pogledate više o školi. 

Pridruženi partner na projekt iz Portugala je IT kompaniju “Protextil” Sofware Soluton for Textle Industries (www.inforcavado.com) Kompanija je osnovana 2002.g. Akcenat u radu stavljaju na: Dizajn i razvoj sistema za upravljanje informacijama u organizacionom i tehnološkom aspektu. Implementacija i adaptacija integrisanih sistema za upravljanje informacijama, poznatijih kao ERP-ovi.

  • Razvoj specifčnog softvera
  • Konsalting i obuka u oblast upravljanja proizvodnjom tekstila.

Pridruženi partner na projektu je kompnija Azure Film iz Slovenije. Proizvode kvalitetne 3D niti za sve vrste 3D štampača.Filamenti se proizvode u Sloveniji uz pomoć različitih instituta širom Evrope. Pored širokog spektra plastičnih niti imaju i veoma raznovrstan izbor 3D štampača i rezervnih delova za 3D štampače.

X