Pripremne radionice engleskog jezika u Tehničkoj školi u Rumi

Pripremne radionice engleskog jezika u Tehničkoj školi u Rumi

Odabrani učenici Srednje tehničke škole „Milenko Brzak Uča“ su završili pripreme iz engleskog jezika za projekat „S robotom na ti“. Učestvovali su učenici drugog razreda, smer elektrotehničar računara i drugog razreda, smer mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Na početku priprema smo uradili ulazno testiranje, pismeno i usmeno. Na samom kraju je urađeno završno testiranje. Svi učenici su se pripremali u jednoj grupi jer im je stručna terminologija slična. Održano je 10 dvočasa. Prilažemo liste prisutnih i učeničke materijale, kao i fotografije i video zapise. Materijali koje smo koristili su prilagođeni njihovom znanju engleskog jezika. Učenici su zadržali materijali, pa će ih moći koristiti kao svojevrstan podsetnik.

Akcenat pripremne nastave bio je na stručnom engleskom jeziku, ali smo se trudili i da razvijamo njihove veštine opšte komunikacije. Svi odabrani učenici imaju veoma dobro znanje engleskog jezika, tako da

neće biti nikakvih problema u sporazumevanju s njihovim vršnjacima. Naravno, nakon pripremne nastave, unapredili su svoje znanje stručne teminologije, pa možemo reći da su pripreme ispunile svoj cilj.

Atmosfera na radionicama bila je vedra i radna. Učenici su voljni da razmene iskustva sa vršnjacima i upoznaju drugačije kulture.

Radionice je vodio i sa učenicima radio Vladimir Pantović, profesor engleskog jezika.

X