The First TPM- Barcelos, Portugal

The First TPM- Barcelos, Portugal

Na zvaničan poziv koordinatora projekta DOO ”Cenar Novih Tehnologija” a uz saradnju domaćina portugalske škole, održan je prvi transnacionalni sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici Slovenije, Portugala I Srbije.

Prvog dana partneri su se upoznali kroz predstavljanje svojih škola. Sutradan nam je partner pokazao svoju školu i prostor koji koriste kao i aktivnosti koje škola sprovodi. Škola se ističe po velikom iskustvu u radu sa projektima, dobroj opremljenosti za potrebe našeg projekta kao i stručnim nastavnicima koji su uključeni u realizaciju aktivnosti po projektu.

Nakon sastanka predstavnici su posetili radni prostor pridruženog portugalskog partnera, IT kompaniju “Protextil” Sofware Solution for Textile Industries (www.inforcavado.com). Predstavnici kompanije primili su u radnu possetu članove projektnog tima i porazgovarali o zaduženjima, aktivnostima, ciljevima i mogućim impaktima nakon projekta. Direktroru kompanije se ideja veoma svidela, ponudio je svoje znanje i ljudski resurs za podršku školama i traningu kao i zvaničan protokol koji bi potpisao sa IT kompanijom iz Srbije o saradnji na projektu ali i šire.

Koordinator je izložio plan aktivnosti za predstojeći period članovi tima su izglasali datume za predstojeći LTTA. Kako se članovi projektnog tima poznaju od ranije, veoma lako se uspostavila timska saradnja i postigli su se brzi dogovori oko izveštaja koje je potrebno uraditi. Svim članovima projektnog tima su koncept, ciljevi i aktivnosti projekta savršeno jasni. Profesori stručnih predmeta su napravili radni plan oko programskog jezika koji će se koristiti tokom obuka i dogovorili tempo pripreme i rada sa učenicima. Svaki partner je predstavio šta je u mogućnosti da uradi i doprinese kvalitetu projekta što se tiče disemnicaije aktivnosti i rezultata. Proces evaluacije smo detaljno razmotrili i podelili zaduženja podjednako. Određeni su krajnji rokovi za izvršenje zadataka i pripremu za predstojeći period.

Naredni dan srpski predstavnici su izvojili vreme I organizovali sastanak sa učenicima koji su boravili u Rumi na radnoj praksi u kompaniji CNT I po Erasmus projektu sticali znanje I veštine za buduće školovanje ili posao. Razmenili su iskustva I predstavili ideju projekta. Učenicima su se aktivnosti veoma svidele I odmah su predložili još dodatnih namena robotske ruke I drona u vrlo bliskim okruženjima. Mladi koji će od oktobra biti na fakultetima dobra su ulaznica našem projekt u svet viskog školstva. I o ovoj temi se na sastanku razgovaralo. Kako nam je evaluator preporučio da napravimo bolju vezu našeg projekta sa univerzitetom, predstavnici partnera su postigli dogovor ko će šta I u kojoj zemlji uraditi kako bi se veza uspostavila I učinili zajedničku saradnju vidljivom a sve za dobrobot kvaliteta projekta.

Veoma je važno da je naš projekat prepoznat i u drugoj opštini. Tokom sastanka, razmenili smo radna iskustva,predstavili naše gradove i škole, napravili poređenja u radu škola i privrede. Primili su nam na sastanak sa predstavnicima privreden koji su veoma zaintzeresovani za međusobnu saradnji kako kompanija tako I škola. Takođe, ponudili su se da u narednim godinama budu mentori našim učenicima različitih profila.

Organizivali smo okrugli radni sto sa nastavinicima iz različitih škola, predstavili im ciljeve I aktivnosti projekta. Razgovarali smo o povezanosti privrede I škole, o potrebma škole da izađu što pripremljeniji na zahtevno tržište rada, o sve više prisutnoj automatizaciji I robotici u svim sferama prouzvodnje, o stalnom usavršavanju nastavnika, I dr. Prisutni nastavnici veoma su zainteresovani za naš projekta I pratiće ga putem eTwining-a.

 

X